Altfel de cărţi, pentru altfel de viaţă!
PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SIT ESTE NECESAR SĂ CITIŢI ŞI SĂ ACCEPTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS. UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SIT PRESUPUNE CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS.

Competent Consulting srl îşi rezervă dreptul de a schimba şi de a actualiza în orice moment conţinutul sitului precum şi condiţiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă.

 

1. Definiţii

Utilizator – orice persoană care vizitează siturile Editurii Şapte.

Client – persoana fizică / persoana juridică ce efectuează o Comandă.

Produse şi Servicii – orice produs sau serviciu menţionat în Comandă, ce urmează a fi furnizat Clientului de către Vânzător.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client prin care Clientul îşi exprimă intenţia de a achiziţiona anumite Produse şi Servicii şi să facă plata acestora.

Vânzător – societatea comercială Competent Consulting srl, RO16330498, J40/6031/2004, Şos. Colentina Nr. 16, Bl. B5, Ap. 75, Sector 2, Bucureşti, Cod CAEN 5811 şi 4791, SWIFT BACXROBUXXX, cont bancar în RON deschis la Unicredit Bank – Suc. Traian, RO55 BACX 0000 0030 1838 8000.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă şi să livreze Produsele şi Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziţioneze, să primească şi să facă plata acestor Produse şi Servicii.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

 

2. Drepturile de proprietate intelectuală

Conţinutul sitului EdituraSapte.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea Editurii Şapte si a furnizorilor săi şi este apărat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul Editurii Şapte a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Editura Şapte şi sigla Editura Şapte sunt mărci înregistrate ale Competent Consulting srl.

Editura poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al sitului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale sitului Editurii Şapte.

Utilizarea pe Editura Şapte a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Editura Şapte nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului sitului.

 

3. Exonerarea de răspundere

Editura Şapte garantează că situl, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la Editura Şapte sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari.
Utilizatorul foloseşte situl pe riscul propriu, Editura Şapte fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea sitului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe sit. Editura Şapte nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe situl EdituraSapte.ro, acestea fiind puse la dispoziţia Editurii Şapte de către furnizori.

Informaţiile incluse pe siturile Editurii Şapte au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă, din surse pe care Vânzătorul le considera de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoştinţa Vânzătorului la admin@editurasapte.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Părerile exprimate în cuprinsul materialelor publicate în secţiunile blog şi recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale şi nu implică responsabilitea solidară a Editurii Şapte.

Editura Şapte îşi rezerva dreptul de a anula Comenzile pentru Produse şi Servicii ce sunt afişate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru produse (preţuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire). Editura Şapte, în calitate de organizator al campaniilor promoţionale, nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate şi îşi rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziţie ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Orice link-uri către alte situri sunt oferite numai în scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, iar Editura Şapte nu îşi asumă nicio răspundere pentru conţinutul acestor situri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste situri.

 

4. Limitarea accesului la sit

Utilizatorii sitului Editura Şapte pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul folosit este civilizat, iar conţinutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare ce nu au legătură cu Editura Şapte, nu sunt e-mailuri transmise în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate. Editura Şapte nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor şi acordă Editura Şapte şi afiliaţilor/asociaţilor săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terţe entităţi fizice sau juridice.

 

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale care asigura înscrierea pe site şi efectuarea comenzilor sunt: numele şi prenumele, adresa (domiciliu/reşedinţa), telefon, e-mail, website, pagini personale pe reţelele sociale. Atunci când un Utilizator îşi creează un cont pe siturile Editurii Şapte, va primi comunicări comerciale din partea Editura Şapte doar în măsura în care şi-a dat consimţământul expres, selectând opţiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la newsletter şi alerte sunt confidenţiale. Editura Şapte va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newsletter şi alerte. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Editura Şapte are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiara, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicaţii electronice, informarea Clienţilor privind situaţia contului lor de pe Editura Şapte, informarea Clienţilor privind evoluţia şi starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată că aceste date să fie incluse în baza de date a Editura Şapte şi cu utilizarea şi prelucrarea de către Editura Şapte, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresă justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către sediul editurii.

Refuzul furnizării de către Client a acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

În cazul în care Clientul îşi modifică, prin utilizarea formularelor de pe sit, datele personale deja livrate către Editura Şapte şi există Comenzi în derulare, Comenzile îşi păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate dacă şi numai dacă produsele sau serviciile nu au depăşit etapa de expediere.

Editura Şapte nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulga unor terţi, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ţine răspunzător pe Editura Şapte pentru niciun fel de prejudiciu.

 

6. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe situl EdituraSapte.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. Editura Şapte poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că un Client a utilizat informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte serviciile într-un mod neconform cu uzanţele normale.

 

7. Preţul

Preţul final plătit de Client este format din preţul produsului + cheltuielile de expediţie şi/sau încasare aferente. Preţurile de livrare sunt detaliate pe sit aici.

Toate preţurile aferente produselor şi serviciilor comercializate prin intermediul sitului Editura Şapte sunt exprimate în Lei şi conţin T.V.A., astfel:

 • în ceea ce priveşte cărţile – T.V.A. în procent de 5%,
 • în ceea ce priveşte celelalte produse şi servicii – T.V.A. în procent de 20%.

 

8. Comanda

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar ar putea suporta consecinţele acestor erori (Comandă întârziată, transmisă greşit etc).

Editura Şapte nu poate fi tras la răspundere pentru informaţii introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant al Editurii Şapte să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părţi (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

(Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunţăm că produsele au fost expediate.)

Anularea sau modificarea comenzilor plasate pe sit se poate face dacă şi numai dacă produsele sau serviciile nu au depăşit etapa de expediere. După acest moment, anularea se poate realiza numai în cazul în care produsele sau serviciile prezintă defecţiuni, caz în care aceastea pot fi înlocuite sau comanda poate fi anulată. Pentru plata realizată cu cardul, prin intermediul mobilpay.ro, rambursarea sumelor va fi comunicată prin e-mail în momentul confirmării anularii comenzii.

Editura Şapte poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligaţii între părţi şi fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situaţii:

 • eşuarea / invalidarea tranzacţiei online, operată prin mobilpay.ro;
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacţiei;
 • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
 • activitatea Clientului poate produce daune sitului Editura Şapte /partenerilor;
 • livrări consecutiv eşuate;
 • alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid şi că nu este obţinut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informaţia prezentată pe acest sit să fie exactă şi corectă, Editura Şapte nu poate fi răspunzătoare de inexactităţi care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din sit în vederea finalizării Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactităţii, completitudinii şi utilităţii informaţiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situaţii şi pentru motive justificate, Editura Şapte îşi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situaţii Editura Şapte va anunţa Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată în avans.

În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către Editura Şapte, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt şi să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Editura Şapte a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Clientul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

 

9. Facturare – plăţi

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Plata se poate face online (prin card bancar, sistemul de plată fiind asigurat de către mobilpay.ro) sau ramburs la primirea coletului.

 

10. Garanţia

Pentru produsele achiziţionate din magazinul online Editura Şapte se asigura garanţie în conformitate cu Certificatul de garanţie aferent fiecărui produs, cu excepţia cărţilor în format tipărit. Persoana juridică ce asigură garanţia este cea menţionată pe Certificatul de garanţie al produsului.

Pentru a beneficia de garanţie, Clientul are următoarele obligaţii:

 • produsul să fi fost cumpărat de la Editura Şapte şi folosit numai în scopul pentru care a fost conceput;
  să respecte instrucţiunile de folosire şi să utilizeze produsul conform instrucţiunilor impuse de producător;
  să păstreze certificatul de garanţie şi documentul fiscal cu care a cumpărat produsul;
  să păstreze ambalajul original şi toate accesoriile care au venit în acesta, şi să le livreze împreună cu produsul în garanţie.

Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanţie este cel specificat pe Certificatul de garanţie. În afara cazului în care este specificat altfel, costul transportului este suportat de Client. Cauze de pierdere a garanţiei:

 • avarii sau deteriorări mecanice sau prin expunere excesivă la radiaţii solare;
  lipsa sau modificarea seriei aparatului;
  modificări ale produsului;
  defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de utilizare, transport, manipulare şi instalare prevăzute în manualul de utilizare;
  deteriorarea mecanică provocată prin lovirea aparatului său deterioarea marcajului cu modelul şi seria aparatului;
  inundarea, incendierea, expunerea la soare, descărcări electrice, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenţii neautorizate;
  distrugerea circuitelor interne din cauza şocurilor.

Editura Şapte nu oferă garanţii Clienţilor:

 • în cazul în care produsul achiziţionat nu este potrivit cerinţelor sau aşteptărilor Clienţilor;
 • după expirarea perioadei speficicate în garanţia produsului;
 • în cazul în care înlocuirea produselor sau a componentelor neconforme este imposibil de asigurat, inclusiv că urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Toate celelalte prevederi cuprinse în legislaţia în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile. Drepturile Clienţilor sunt cele prevăzute în legislaţia în domeniu. Garanţia nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

În cazul cărţilor tipărite, garanţia se referă la:

 • prezenţa tuturor paginilor şi altor elemente incluse în cuprinsul cărţii,
 • tipărirea lizibilă a tuturor paginilor,
 • calitatea corespunzătoare a broşării sau legării cărţii.

În cazul în care Clientul constată defecte (pagini albe, pagini lipsă, legătorie necorespunzătoare), este rugat să semnaleze acest lucru în termen de 10 zile de la primirea coletului, prin folosirea formularului accesibil aici. Ulterior, exeplarul defect este trimis de către Client pe adresa Editurii Şapte, prin Poşta Română – tarif Imprimate, iar Vânzătorul se obligă să-l înlocuiască sau să restituie preţul achitat de către client în termen de maxim 14 zile de la semnalarea situaţiei. Costurile de expediere a noului exemplar vor fi achitate de către Editura Şapte.

 

11. Livrarea

Data estimată de livrare poate varia în funcţie de produs, şi este afişată în pagina produsului, în pagina de Comandă precum şi în e-mailul sau telefonul de confirmare a Comenzii. Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii.

Pentru Clienţii din străinătate, preţul final al Comenzii va fi comunicat prin e-mail sau telefonic, iar livrarea se va face după acceptarea explicită a acestui preţ.

Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform opţiunii Clientului, prin Curier sau Poşta Română (opţiuni disponibile în pagina de finalizare a comenzii). Între înregistrarea Comenzii şi preluarea acesteia de către Curier exista un interval de 12-24 ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului şi se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăşi termenul maxim prevăzut mai sus.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care preţul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), Editura Şapte va informa Clientul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la preţul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda iniţială, iar Editura Şapte va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

Pentru produsele care nu se afla în stoc, Clientul este de acord că Editura Şapte să livreze un produs cu calităţi şi preţ echivalente cu cele solicitate. Dacă Clientul îşi exercita dreptul de denunţare unilaterală a contractului în termen de 30 de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt în sarcina Vânzătorului.

În cazul în care Clientul plasează o Comandă care conţine produse de la furnizori diferiţi din punctul de vedere al livrării, acestea vor fi considerate colete diferite şi vor fi evidenţiate ca atare pe site în pagina de Comandă. Acestea au termene diferite de livrare. Taxa de transport se aplică pentru fiecare colet în parte.

 

11.1 Condiţii de livrare

La solicitarea Editura Şapte, a Poştei Române sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, dacă este necesar prin unul sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale şi va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

În cazul în care Clientul se afla în imposibilitatea recepţionării Comenzii în mod personal, Comandă va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani şi doar în cazul comunicării către Curier a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplineşte condiţiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepţiona această Comandă. Clientul va fi în prealabil contactat telefonic de către Curier pentru a obţine confirmarea prezenţei acestuia la adresa şi ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Editura Şapte, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

 

11.2 Recepţia produselor

Clientul se obliga să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier sau Poşta Română la livrarea produselor comandate, la care este anexat şi bonul fiscal ce conţine toate informaţiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preţ). De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menţionate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaşte primirea în bune condiţii şi în totalitate a produselor Comandate.

 

11.3 Produsele digitale (e-books)

Produsele digitale se transmit doar în format electronic (pe adresa de e-mail specificata în Comandă), deci nu se prezintă sub forma unor produse fizice, care să fie livrate Clientului. Plata pentru cărţile digitale se face exclusiv online (card sau PayPal), plata ramburs nefiind posibilă. După achiziţionare, produsele digitale vor fi listate şi în contul Clientului.

Este obligaţia şi responsabilitatea Clientului să verifice informaţiile de compatibilitate şi instrucţiunile disponibile pe sit şi să se asigure, înainte de achiziţionare, că produsele digitale pe care intenţionează să le cumpere sunt compatibile cu dispozitivele pe care intenţionează să le utilizeze.

În măsura în care Clientul a primit un link de download valid, în conformitate cu Comanda plasată pe site, se va considera că serviciul pe care Editura Şapte s-a obligat să îl presteze a fost îndeplinit şi acceptat de Client. Linkurile de download oferite Clientului nu pot fi retrase odată ce au fost trimise, iar, în măsura în care sunt funcţionale în condiţiile şi pentru dispozitivele specificate pe sit, se va considera că Editura Şapte şi-a îndeplinit toate obligaţiile faţă de Client. În aceste situaţii nu este posibilă returnarea contravalorii acestor produse.

În situaţia în care Clientul achiziţionează un produs digital care nu este compatibil cu dispozitivul şi/sau aceasta incompatibilitate este specificată în mod public pe site, nu va fi posibilă returnarea contravalorii produselor atât timp cât Clientului i s-a livrat un link de download valid care funcţionează în condiţiile specificate pe site.

 

12. Campaniile promoţionale

12.1 Codurile promoţionale

Codurile promoţionale oferite de Editura Şapte prin orice promoţii sunt valabile exclusiv pentru secţiunea menţionată în e-mailul de transmitere a codului, cu excepţia cazului în care este specificat altfel. De menţionat este faptul că unele produse sunt încadrate în categoria „Excepţii”, produse asupra cărora nu se pot aplica coduri promoţionale, ci se achiziţionează la preţul afişat pe site. Codurile promoţionale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.

Într-o Comandă se poate folosi un singur cod promoţional, pagina de Comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeaşi Comandă. Pentru eligibilitatea la o promoţie nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepţia cazului în care este specificat altfel. Promoţiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

În cazul în care un cod promoţional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoţional respectiv exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa marketing@editurasapte.ro, care să conţină ID-ul Comenzii, starea acesteia, numele Clientului şi codul promoţional. Acestea se reactivează pe o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice.

Atenţie! Promoţiile oferite pe EdituraSapte.ro nu se cumulează între ele, ci se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoţionale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc) ca regulă, cu excepţia situaţiilor în care este menţionat altfel în promoţie. De asemenea, în cazul existenţei unor vouchere procentuale, deţinătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoţii. Anumite campanii promoţionale nu se cumulează cu alte reduceri, promoţii sau acţiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

Editura Şapte stabileşte unilateral sau în colaborare cu anumiţi furnizori ai săi regulamentele promoţiilor şi ale concursurilor pe care le organizează pe Editura Şapte, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoţiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afişate pe site, în perioada de valabilitate clar menţionată şi în limita stocului disponibil. Editura Şapte nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoţie şi poate retrage promoţia fără notificare prealabilă.

 

12.2 Întreruperea campaniei promoţionale

În cazul unei campanii promoţionale organizate de Editura Şapte, acesta, în calitate de organizator, îşi rezerva dreptul de a întrerupe Campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, semnalizare în magazine, etc.). Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfăşurării campaniei, din motive întemeiate, anunţând publicul despre aceste modificări.

 

12.3 Vouchere / cupoane / coduri promoţionale

12.3.1 Prevederi generale

Voucher = cod promoţional, cupon promoţional.

Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher şi are diverse cerinţe pentru a fi valid şi aplicabil. Vă rugăm să verificaţi cu atenţie toate detaliile şi informaţiile de pe voucher astfel încât discountul să vă poată fi acordat.

Valoarea fiecărui voucher este specificată pe acesta.

Taxele de transport şi manipulare se aplică oricărui produs achiziţionat, indiferent de valoare dacă în promoţii, regulamente etc nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher impune o anumită valoare minimă de achiziţie a unor produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea şi acestor produse. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepţia cazului în care se convine altfel.

Orice articol, indiferent de promoţie va avea o valoare minimă, Editura Şapte nu poate comercializa produse cu valoare zero.

Clientul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcţie de promoţie.

Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite pe situl www.EdituraŞapte.ro.

Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule.

Voucherele nu sunt destinate revânzării şi nu pot fi convertite în bani.

Voucherele nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse.

Toate prevederile referitoare la fraudă, menţionate pe situl www.EdituraŞapte.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce priveşte fraudarea legată de vouchere, iar tentativa de frauda va fi adusă la cunoştinţa organelor abilitate.

 

12.3.2 Condiţii de aplicare

Fiecare voucher va fi limitat astfel încât nu se admit mai multe vouchere de pe o adresă de IP/de pe aceeaşi adresă.

Orice promoţie la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoana fizică sau persoana juridică (identificat în calitate de client / utilizator / user).

Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare şi are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menţiona în termeni şi condiţii aferente, în mailul de oferire a voucherului şi în contul de utilizator secţiunea „Vouchere”, sau cum se menţionează în fiecare promoţie/ofertă în parte. Editura Şapte îşi rezerva dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunţarea prealabilă a clienţilor.

Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoţii/oferte cu excepţia celor strict menţionate în oferta respectivă.

În cazul în care produsele pentru care a fost acordat voucherul şi pentru care clientul s-a calificat la acordarea promoţiei nu au fost achiziţionate, voucherul nu poate fi aplicabil. De exemplu, voucherele acordate pentru anumite produse care ulterior sunt anulate/returnate de către client nu pot fi considerate valide, acestea având efecte numai că reducere aplicată acelor produse efectiv plătite.

Voucherul se aplica numai produselor/categoriilor menţionate în mod expres că fiind eligibile în promoţie. Produsele care sunt excluse din promoţie sunt comunicate în termeni şi condiţii sau în anumite regulamente sau oferte speciale în secţiunea „excepţii”. Aceste excepţii includ produse care prin lege nu se pot vinde cu discount.

Ofertele promoţionale nu se pot cumula în aceeaşi comandă. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comanda. În cazul comenzilor care conţin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocată fiecărui produs în dependenţă de valoarea ponderată a acelui produs din valoarea totală a comenzii, excluzând taxele de transport, manipulare şi alte servicii.

Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia ca reducere la comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o comandă plasată în trecut.

 

12.3.3 Anulare, refuz, retur comandă

În cazul returnării produselor achiziţionate cu voucher, discountul acordat va putea fi reţinut din valoarea returului.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher este anulată, respinsă sau returnata integral, clientului i se va returna integral suma plătită, iar voucherul îşi va pierde valabilitatea şi nu va putea fi reactivat.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher şi conţine mai multe produse este anulată, respinsă sau returnata parţial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte produse rămase în comanda dacă valoarea comenzii nu respecta condiţiile ofertei/promoţiei. Editura Şapte nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o comandă cu produse multiple. Clientului i se va restitui doar suma achitată de acesta pentru produse.

 

12.4 Campanii cu produs cadou

Pentru a beneficia de produsul cadou, valoarea totală a produselor achiziţionate de Client trebuie să atingă un prag minim stabilit prin regulamentul de campanie (taxele de curierat sunt incluse în categoria servicii). În cazul în care valoarea totală a produselor nu atinge acest prag, produsul cadou nu va fi disponibil.

Orice promoţie la care se oferă produs cadou se limitează la 1 PRODUS CADOU oferit în perioada de campanie per persoana fizică sau juridică (identificat în calitate de client/utilizator/user), indiferent de numărul comenzilor înregistrate de către o persoană fizică sau juridică în perioada în care campania este în curs de desfăşurare.

În cazul în care există situaţii de frauda identificate, Editura Şapte îşi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoţiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înştiinţare, alte formalităţi sau despăgubiri.

De asemenea, dacă o comandă la care s-a oferit produs cadou este respinsă sau returnată integral, clientul este obligat să returneze şi produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată şi nedesigilată. Condiţiile integrale de retur se pot găsi la punctul 13. Politica de retur.

 

13. Politica de retur. Dreptul de retragere

13.1 Condiţii generale

Editura Şapte oferă drept de retur gratuit pentru clienţii care notifică intenţia lor întemeiată în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea coletului. Comenzile cu livrare pe teritoriul României sunt eligibile pentru retur gratuit. În urma solicitării primite de la Client, Editura Şapte va solicita Clientului să trimită cartea prin Poşta Română – tarif Imprimate, costul expedierii fiind adăugat la suma ce îi va fi restituită în maxim 30 de zile calendaristice.

În cazul comenzilor cu livrare internaţională, costurile de retur cad în sarcina clientului. Produsele se pot returna prin orice firmă de curierat care asigura livrarea coletului de retur la depozitul Vânzătorului. Adresa la care se trimit coletele de retur este: Şos. Colentina Nr. 16, Bl. B, Ap. 75, Bucureşti, 021177, România. În caz de retragere din contract, clientul este obligat să restituie produsele achiziţionate în termen de maximum 30 zile de la data retragerii din contract.

 

13.1.1 Modalităţi şi termene de returnare a produselor

Clientul se obliga să notifice Editura Şapte intenţia sa de a returna produsele achiziţionate, prin e-mail sau prin telefon conform datelor de contact de pe situri, în termen de maxim 14 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, Editura Şapte poate refuza coletul.

Informaţiile necesare care trebuie furnizate Editura Şapte pentru trimiterea curierului sunt următoarele:

 • data expedierii coletului de către Vânzător;
 • numărul Comenzii;
 • produsul sau produsele returnate;
 • suma de returnat;
 • modalitatea de plată dorită (datele contului bancar sau voucher de cumpărături echivalent cu suma produselor returnate).

La primirea informaţiilor referitoare la intenţia de retur a clientului, Editura Şapte confirmă acceptarea acestuia. Costurile de transport ale coletului/elor returnate nu intra în responsabilitatea clientului, acestea urmând a fi asumate de Editura Şapte.

Rambursarea sumelor corespunzătoare comenzii returnate sau anulate, prin virament în cont bancar, poate dura până la 30 de zile calendaristice. Voucherul de cumpărături este emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data livrării coletului către Editura Şapte.

 

13.1.2. Condiţii de returnare a produselor

În orice situaţie de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeaşi stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte şi împreună cu toate documentele care l-au însoţit (factura, certificat de garanţie etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeaşi condiţie ca la primire: fără defecte (cu excepţia viciilor ascunse şi exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondenţa cu Editura Şapte).

În conformitate cu legea în vigoare, Editura Şapte îşi rezerva dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada (perisabile) ori deteriora rapid. Pe fiecare pagină de produs exista informaţia privind posibilitatea de retur. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

În cazul în care o comandă la care s-a oferit produs cadou este returnata integral, clientul este obligat să returneze şi produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată şi nedesigilată. Condiţiile campaniilor promoţionale se pot citi la punctul 12. Campaniile Promoţionale şi, mai specific, punctul 12.4 Campanii cu produs cadou.

Cărţile nu trebuie să aibă colţurile îndoite, cotorul deteriorat, pete sau însemnări pe coperta sau pe pagini. Produsele digitale (ebooks) fac excepţie de la condiţiile obişnuite de retur, întrucât sunt considerate servicii de către legislaţia în vigoare şi nu pot fi returnate.

 

13.1.3 Retur DOA (Dead on arrival)

În eventualitatea în care produsul achiziţionat este nefuncţional sau prezintă vicii de fabricaţie, acesta va fi înlocuit cu un produs funcţional, cu condiţia notificării în scris în termen de 48 de ore de la primirea produsului.

 

13.1.4 Termene de returnare a banilor

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primeşte banii aferenţi produselor returnate şi costul transportului achitat iniţial în interval de 30 de zile calendaristice de la data la care Editura Şapte este informat de către client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

După validarea returului, clientul poate primi, la alegere, contravaloarea produselor sub forma unui cupon valoric pe care îl va putea folosi în termen de 30 zile de la data confirmării primirii returului de către Editura Şapte. După această dată cuponul îşi pierde valabilitatea.

 

13.2 Dreptul de retragere

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Clientul are următoarele drepturi şi obligaţii referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanţă:

Clientul are dreptul ca, înainte de expirarea perioadei de retragere, să se retragă din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) şi art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

Clientul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeaşi stare în care au fost livrate (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte şi documentele care le-au însoţit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, şocuri, urme de folosire excesivă şi/sau intervenţii neautorizate etc.

Editura Şapte va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării făcute de către Client către Editura Şapte în ceea ce priveşte decizia de retragere din contract.

Editura Şapte va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
 • furnizarea de Bunuri şi/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;
 • furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care Vânzătorul nu le poate controla;
 • contractele în cazul cărora Clientul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgenţe de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite,
 • Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
 • furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Aceste limitări se aplică conform OUG 34/2014 art. 16.

 

13.3 Exercitarea dreptului de retragere

În cazul în care Clientul solicita retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comandă este achitată, Editura Şapte se obligă să returneze suma în maxim 30 de zile de la data informării de către Client în ceea ce priveşte decizia sa de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

 • pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plată, în termen de maxim 30 de zile calendaristice;
 • pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs -> prin virament bancar, în termen de maxim 30 de zile calendaristice.

Clientul va informa Editura Şapte în ceea ce priveşte intenţia sa de retragere din contract prin completarea formularului de returnare produs din contul de client.

 

14. Informaţii despre EEE şi DEEE

Legislaţia aplicabilă stabileşte măsuri pentru protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei pentru prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. Acestea pot conţine substanţe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului şi sănătăţii umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.

Luând în considerare prevederile OUG 5/2015 – privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice precum şi OUG 195/2005 – referitoare la protecţia mediului Clientul www.EdituraSapte.ro va avea în vedere următoarele:

 • pentru că EEE pot conţine substanţe periculoase cu potenţiale efecte nocive asupra mediului şi sănătăţii umane în cazul negestionarii corecte, Clientul are obligaţia legală de a selecta şi colecta separat deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi de a nu le elimina împreună cu deşeurile municipale nesortate;
 • colectarea acestor deşeuri (DEEE) se va putea realiza prin intermediul punctelor de colectare selective puse la dispoziţia producătorilor de către Autorităţile administraţiei publice locale care au obligaţia potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare şi de a pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru înfiinţarea punctelor de colectare a DEEE;
 • poate preda gratuit DEEE la punctele de colectare menţionate la momentul achiziţiei unui produs nou din aceeaşi categorie; în acest sens, www.EdituraSapte.ro se pliază politicii de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor „unul la unul” astfel cum prevede legislaţia aplicabilă, respectiv: dacă echipamentul predat este echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca şi echipamentul nou furnizat.

 

15. Furnizorii

Furnizorii garantează în privinţa deţinerii tuturor drepturilor de autor şi de difuzare pe teritoriul României, a calităţii produselor, a autenticităţii mărcilor. Editura Şapte are acceptul legal al furnizorilor săi de a publica pe site pasaje din cărţi şi trailere muzicale/filme de promovare a cărţilor pe care le vinde.

 

16. Forţă majoră

Niciuna dintre părţile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parţială) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţă majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoştinţă de îndată cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului. Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese. Forţă majoră va fi probată conform legii.

 

17. Soluţionarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea romană. Orice conflict apărut între Editura Şapte şi Clienţi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluţionare este medierea, în condiţiile legii, iar dacă aceasta eşuează se apelează la instanţele româneşti competente de la domiciliul Clientului.

 

18. Fraudă

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat şi care expira după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoţii sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul sitului Editura Şapte îşi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoţiilor sau ofertelor în curs, de a anula conturile fără preaviz, înştiinţare, alte formalităţi sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienţilor Editura Şapte, alterarea conţinutului sitului, încercarea de afectare a performanţelor serverelor Editura Şapte, deturnarea conţinutului livrărilor către terţi etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

 

19. Dispoziţii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Actualizat la date de 20.12.2016 – Editura Şapte. În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor şi acordă Editurii Şapte şi afiliaţilor/asociaţilor săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publică, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau îl transmite pe sit, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terţe entităţi fizice sau juridice.

Competent Consulting srl îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile de faţă, fără vreo notificare prealabilă. Modificările vor fi afişate pe această pagina şi vor avea efect imediat. Utilizarea sitului după efectuarea oricăror modificări înseamnă acceptarea implicită a acestora de către Client.

Phone: 0720-98-7878
Fax: info@editurasapte.ro
Address: Bucureşti, România
Şos. Colentina 16