Skip to content Skip to footer

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS. UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS.

Competent Consulting srl își rezervă dreptul de a schimba și de a actualiza în orice moment conținutul sitului precum și condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă.

 

1. Definiții

Utilizator – orice persoană care vizitează situl Editurii Șapte.

Client – persoana fizică / persoana juridică ce efectuează o Comandă.

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, ce urmează a fi furnizat Clientului de către Vânzător.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și să facă plata acestora.

Vânzător – societatea comercială Competent Consulting srl, CUI/CIF RO16330498, Înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/6031/2004, sediul social Șos. Colentina Nr. 16, București, Cod CAEN 5811 și 4791, cont bancar în RON deschis la Unicredit Bank SA – Suc. Traian, IBAN RO55 BACX 0000 0030 1838 8000, cod SWIFT BACXROBUXXX.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

 

2. Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul sitului EdituraSapte.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea Editurii Șapte si a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Editurii Șapte a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Denumirea Editura Șapte și sigla Editura Șapte sunt mărci înregistrate ale Competent Consulting srl.

Editura Șapte poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al sitului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale sitului Editurii Șapte.

Utilizarea pe situl EdituraSapte.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Editura Șapte nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului sitului.

 

3. Exonerarea de răspundere

Editura Șapte garantează că situl, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la Editura Șapte sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.

Utilizatorul folosește situl pe riscul propriu, Editura Șapte fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea sitului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe sit. Editura Șapte nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor altor furnizori prezentate pe situl EdituraSapte.ro, acestea fiind puse la dispoziția Editurii Șapte de către aceștia.

Informațiile incluse pe siturile Editurii Șapte au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le considera de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului trimițând un email la contact@editurasapte.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Părerile exprimate în cuprinsul materialelor publicate în secțiunile blog și recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitatea solidară a Editurii Șapte.

Editura Șapte își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii ce sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

Editura Șapte, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Orice linkuri către alte situri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Editura Șapte nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul acestor situri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste situri.

 

4. Limitarea accesului la sit

Utilizatorii sitului Editura Șapte pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă

 • limbajul folosit este civilizat,
 • conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător,
 • nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane,
 • nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală,
 • nu conține viruși,
 • nu servește unor campanii de promovare ce nu au legătură cu Editura Șapte,
 • nu sunt e-mailuri transmise în masă ori orice altă formă de spam.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Editura Șapte nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă Editura Șapte și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

 

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale care asigura înscrierea pe site și efectuarea comenzilor sunt:

 • numele și prenumele,
 • adresa (de livrare / de facturare),
 • telefon,
 • e-mail.

Atunci când un Utilizator își creează un cont pe siturile Editurii Șapte, va primi comunicări comerciale din partea Editura Șapte doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la newsletter și alerte sunt confidențiale. Editura Șapte va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newsletter și alerte. Conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Editura Șapte are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este:

 • gestionarea economico-financiară a comenzilor,
 • publicitate,
 • marketing,
 • statistică,
 • servicii de comunicații electronice,
 • informarea Clienților privind situația contului lor de pe Editura Șapte,
 • informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată că aceste date să fie incluse în baza de date a Editura Șapte și cu utilizarea și prelucrarea de către Editura Șapte, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 190/2018 de aplicare a prevederilor GDPR, respectiv:

 • dreptul de informare,
 • dreptul de acces la date,
 • dreptul de intervenție,
 • dreptul de opoziție,
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
 • dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale.

Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita activarea oricăruia dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către Editură prin email trimis pe adresa contact@editurasapte.ro.

Refuzul furnizării de către Client a acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

În cazul în care Clientul își modifică, prin utilizarea formularelor de pe sit, datele personale deja furnizate către Editura Șapte și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate dacă și numai dacă produsele sau serviciile nu au depășit etapa de expediere.

Editura Șapte nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulga unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzător pe Editura Șapte pentru niciun fel de prejudiciu.

Mai multe detalii referitoare la Politica de confidențialitate sunt accesibile aici.

 

6. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe situl EdituraSapte.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. Editura Șapte poate refuza sau anula cererea de înregistrare în situațiile în care constată că un Client a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

 

7. Prețul

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare ramburs aferente.

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul sitului Editura Șapte sunt exprimate în Lei și conțin T.V.A., astfel:

 • în ceea ce privește cărțile – T.V.A. în procent de 5%,
 • în ceea ce privește celelalte produse și servicii – T.V.A. în procent de 19%.

 

8. Comanda

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comandă întârziată, transmisă greșit etc).

Editura Șapte nu poate fi trasă la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Anularea sau modificarea comenzilor plasate online se poate face dacă și numai dacă produsele sau serviciile nu au depășit etapa de expediere. După acest moment, anularea se poate realiza doar dacă produsele sau serviciile prezintă defecțiuni, caz în care acestea pot fi înlocuite sau comanda poate fi anulată. Pentru plata realizată cu cardul, prin intermediul Netopia, rambursarea sumelor va fi comunicată prin e-mail în momentul confirmării anularii comenzii.

Editura Șapte poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

 • eșuarea / invalidarea tranzacției online, operată prin Netopia;
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;
 • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
 • activitatea Clientului poate produce daune sitului Editura Șapte sau partenerilor;
 • livrări anterioare eșuate în mod repetat;
 • folosirea abuzivă de către Client a dreptului de returnare, la comenzi anterioare,
 • alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest sit să fie exactă și corectă, Editura Șapte nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din sit în vederea finalizării Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situații și pentru motive justificate, Editura Șapte își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situații Editura Șapte va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată în avans.

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către Editura Șapte, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt și să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 zile de la data la care Editura Șapte a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

 

9. Facturare – plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și / sau Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata se poate face

 • online, prin card bancar, validarea plății fiind asigurată de către Netopia, sau
 • prin ramburs, plătind în numerar curierului la primirea coletului.

 

10. Garanția

Pentru produsele achiziționate din magazinul online EdituraSapte.ro se asigura garanție în conformitate cu Certificatul de garanție aferent fiecărui produs, cu excepția cărților în format tipărit. Persoana juridică ce asigură garanția este cea menționată pe Certificatul de garanție al produsului.

Pentru a beneficia de garanție, Clientul are următoarele obligații:

 • produsul să fi fost cumpărat de la Editura Șapte și folosit numai în scopul pentru care a fost conceput;
 • să respecte instrucțiunile de folosire și să utilizeze produsul conform instrucțiunilor impuse de producător;
 • să păstreze certificatul de garanție și documentul fiscal cu care a cumpărat produsul;
 • să păstreze ambalajul original și toate accesoriile care au venit în acesta, și să le expedieze împreună cu produsul în garanție.

Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanție este cel specificat pe Certificatul de garanție. În afara cazului în care este specificat altfel, costul transportului este suportat de Client. Cauze de pierdere a garanției:

 • avarii sau deteriorări mecanice sau prin expunere excesivă la radiații solare;
 • lipsa sau modificarea seriei produsului (dacă există);
 • modificări ale produsului;
 • defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, transport, manipulare și instalare prevăzute în manualul de utilizare;
 • deteriorarea mecanică provocată prin lovirea aparatului său deteriorarea marcajului cu modelul și seria produsului;
 • inundarea, incendierea, expunerea la soare, descărcări electrice;
 • modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenții neautorizate;
 • distrugerea circuitelor interne din cauza șocurilor.

Editura Șapte nu oferă garanții Clienților:

 • în cazul în care produsul achiziționat nu este potrivit cerințelor sau așteptărilor Clienților;
 • după expirarea perioadei specificate în garanția produsului;
 • în cazul în care înlocuirea produselor sau a componentelor neconforme este imposibil de asigurat, inclusiv că urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Toate celelalte prevederi cuprinse în legislația în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile. Drepturile Clienților sunt cele prevăzute în legislația în domeniu. Garanția nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

În cazul cărților tipărite, garanția se referă la:

 • prezența tuturor paginilor și altor elemente incluse în cuprinsul cărții,
 • tipărirea lizibilă a tuturor paginilor,
 • calitatea corespunzătoare a broșării sau legării cărții.

În cazul în care Clientul constată defecte (pagini albe, pagini lipsă, legătorie necorespunzătoare), este rugat să semnaleze acest lucru în termen de 15 zile de la primirea coletului, prin folosirea formularului accesibil aici. Ulterior, exemplarul defect este trimis de către Client pe adresa Editurii Șapte, prin Curier (Sameday sau Cargus), iar Vânzătorul se obligă să-l înlocuiască sau să restituie prețul achitat de către client în termen de maxim 14 zile de la recepționarea coletului. Costurile de expediere a noului exemplar vor fi achitate de către Editura Șapte.

 

11. Livrarea

Data estimată de livrare poate varia în funcție de produs, și este afișată:

 • în pagina produsului,
 • în pagina de Finalizare a Comenzii precum și
 • în e-mailul de confirmare a Comenzii.

Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 3 de zile lucrătoare de la data confirmării Comenzii.

Pentru Clienții din străinătate, prețul final al Comenzii va fi comunicat prin e-mail sau telefonic, iar livrarea se va face după acceptarea explicită a acestui preț.

Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform opțiunii Clientului,

 • la adresa de domiciliu, prin Curier sau
 • la EasyBoxul selectat de către Client,

în funcție de opțiunile disponibile în pagina de Finalizare a Comenzii.

Între înregistrarea Comenzii și preluarea acesteia de către Curier există un interval de 12-24 ore în timpul săptămânii, 24-48 ore în weekend.

Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului și se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăși termenul maxim prevăzut mai sus.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), Editura Șapte va informa Clientul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar Editura Șapte va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

Pentru produsele care nu se afla în stoc, Clientul este de acord că Editura Șapte să livreze produse cu calități și preț echivalente cu cele solicitate. Dacă Clientul își exercita dreptul de denunțare unilaterală a contractului în termen de 30 de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt în sarcina Vânzătorului.

În cazul în care Clientul plasează o Comandă care conține produse de la furnizori diferiți din punctul de vedere al livrării, acestea vor fi considerate colete diferite și vor fi evidențiate ca atare pe site în pagina de Comandă. Acestea au termene diferite de livrare. Taxa de transport se aplică pentru fiecare colet în parte.

 

11.1 Condiții de livrare

La solicitarea delegatului Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă este necesar prin unul sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica codul PIN comunicat de către Curier prin SMS.

În cazul în care Clientul se afla în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comandă va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această Comandă. Clientul va fi în prealabil contactat telefonic de către Curier pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

De asemenea, în cazul livrărilor cu plata prin ramburs, Clientul se obligă să aibă disponibilă în cash sau pe card bancar suma aferentă acelei plăți.

În cazul livrărilor la EasyBox, este posibil ca dacă nu există niciun sertar liber, Curierul să livreze coletul la cel mai apropiat EasyBox, cu obligația de a-l anunța pe Client în legătură cu această schimbare.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Editura Șapte:

 • la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii sau
 • la momentul ridicării coletului din EasyBox de către Client.

 

11.2 Recepționarea produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexată și factura fiscală ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în scris pe AWB, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.

 

11.3 Produsele digitale (e-books)

Produsele digitale se transmit doar în format electronic (pe adresa de e-mail specificata în Comandă), deci nu se prezintă sub forma unor produse fizice, care să fie livrate Clientului. Plata pentru cărțile digitale se face exclusiv online cu card bancar, plata ramburs nefiind posibilă. După achiziționare, produsele digitale vor fi listate și în contul Clientului.

Este obligația și responsabilitatea Clientului să verifice informațiile de compatibilitate și instrucțiunile disponibile pe site și să se asigure, înainte de achiziționare, că produsele digitale pe care intenționează să le cumpere sunt compatibile cu dispozitivele pe care intenționează să le utilizeze.

În măsura în care Clientul a primit un link de download valid, în conformitate cu Comanda plasată pe site, se va considera că serviciul pe care Editura Șapte s-a obligat să îl presteze a fost îndeplinit și acceptat de Client. Linkurile de download oferite Clientului nu pot fi retrase odată ce au fost trimise, iar, în măsura în care sunt funcționale în condițiile și pentru dispozitivele specificate pe site, se va considera că Editura Șapte și-a îndeplinit toate obligațiile față de Client. În aceste situații nu este posibilă returnarea contravalorii acestor produse.

În situația în care Clientul achiziționează un produs digital care nu este compatibil cu dispozitivul și/sau aceasta incompatibilitate este specificată în mod public pe site, nu va fi posibilă returnarea contravalorii produselor atât timp cât Clientului i s-a livrat un link de download valid care funcționează în condițiile specificate pe site.

 

12. Campaniile promoționale

12.1 Codurile promoționale

Codurile promoționale oferite de Editura Șapte prin orice promoții sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. De menționat este faptul că unele produse sunt încadrate în categoria “Excepții”, produse asupra cărora nu se pot aplica coduri promoționale, ci se achiziționează la prețul afișat pe site. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.

Într-o Comandă se poate folosi un singur cod promoțional, pagina de Comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeași Comandă. Pentru eligibilitatea la o promoție nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Promoțiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa contact@editurasapte.ro care să conțină ID-ul Comenzii, starea acesteia, numele Clientului și codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice.

Atenție! Promoțiile oferite pe EdituraSapte.ro nu se cumulează între ele, ci se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

Editura Șapte stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează pe Editura Șapte, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe site, în perioada de valabilitate clar menționată și în limita stocului disponibil. Editura Șapte nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabilă.

 

12.2 Întreruperea campaniei promoționale

În cazul unei campanii promoționale organizate de Editura Șapte, acesta, în calitate de organizator, își rezerva dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare în magazine etc.). Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, anunțând publicul despre aceste modificări.

 

12.3 Vouchere / cupoane / coduri promoționale

12.3.1 Prevederi generale

Voucher = cod promoțional, cupon promoțional.

Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher și are diverse cerințe pentru a fi valid și aplicabil. Vă rugăm să verificați cu atenție toate detaliile și informațiile de pe voucher astfel încât reducerea să vă poată fi acordată.

Valoarea fiecărui voucher este specificată pe acesta.

Taxele de transport și manipulare se aplică oricărui produs achiziționat, indiferent de valoare dacă în promoții, regulamente etc nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher impune o anumită valoare minimă de achiziție a unor produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea și acestor produse. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite pe situl www.EdituraȘapte.ro.

Voucherele nu sunt destinate revânzării și nu pot fi convertite în bani.

Voucherele nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse.

Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe situl www.EdituraSapte.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea legată de vouchere, iar tentativa de frauda va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

 

12.3.2 Condiții de aplicare

Fiecare voucher va fi limitat astfel încât nu se admit mai multe vouchere de pe o adresă de IP/de pe aceeași adresă.

Orice promoție la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoana fizică sau persoana juridică (identificat în calitate de client / utilizator / user).

Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare și are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menționa în termeni și condiții aferente, în emailul de oferire a voucherului și în contul de utilizator secțiunea „Vouchere”, sau cum se menționează în fiecare promoție/ofertă în parte. Editura Șapte își rezerva dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunțarea prealabilă a clienților.

Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.

În cazul în care produsele pentru care a fost acordat voucherul și pentru care clientul s-a calificat la acordarea promoției nu au fost achiziționate, voucherul nu poate fi aplicabil. De exemplu, voucherele acordate pentru anumite produse care ulterior sunt anulate/returnate de către client nu pot fi considerate valide, acestea având efecte numai că reducere aplicată acelor produse efectiv plătite.

Voucherul se aplica numai produselor/categoriilor menționate în mod expres că fiind eligibile în promoție. Produsele care sunt excluse din promoție sunt comunicate în termeni și condiții sau în anumite regulamente sau oferte speciale în secțiunea “excepții”. Aceste excepții includ produse care prin lege nu se pot vinde cu discount.

Ofertele promoționale nu se pot cumula în aceeași comandă, cu excepția transportului gratuit oferit pentru comenzile peste o anumită valoare. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comanda. În cazul comenzilor care conțin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocată fiecărui produs în dependență de valoarea ponderată a acelui produs din valoarea totală a comenzii, excluzând taxele de transport, manipulare și alte servicii.

Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia ca reducere la comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o comandă plasată în trecut.

 

12.3.3 Anulare, refuz, retur comandă

În cazul returnării produselor achiziționate cu voucher, reducerea de preț acordată va putea fi reținută din valoarea returului.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher este anulată, respinsă sau returnata integral, clientului i se va returna integral suma plătită, iar voucherul își va pierde valabilitatea și nu va putea fi reactivat.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher și conține mai multe produse este anulată, respinsă sau returnata parțial, reducerea de preț acordată prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicată celorlalte produse rămase în comandă, dacă noua valoare a comenzii nu mai respecta condițiile ofertei/promoției.

Editura Șapte nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o comandă cu produse multiple. Clientului i se va restitui doar suma achitată pentru aceste produse.

 

12.4 Campanii cu produs cadou

Pentru a beneficia de produsul cadou, valoarea totală a produselor achiziționate de Client trebuie să atingă un prag minim stabilit prin regulamentul de campanie (taxele de curierat sunt incluse în categoria servicii). În cazul în care valoarea totală a produselor nu atinge acest prag, produsul cadou nu va fi disponibil.

Orice promoție la care se oferă produs cadou se limitează la 1 PRODUS CADOU oferit în perioada de campanie per persoana fizică sau juridică (identificat în calitate de client/utilizator/user), indiferent de numărul comenzilor înregistrate de către o persoană fizică sau juridică în perioada în care campania este în curs de desfășurare.

În cazul în care există situații de frauda identificate, Editura Șapte își rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

De asemenea, dacă o comandă la care s-a oferit produs cadou este respinsă sau returnată integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată și nedesigilată. Condițiile integrale de retur se pot găsi la punctul 13. Politica de retur.

 

13. Politica de retur. Dreptul de retragere

13.1 Condiții generale

Editura Șapte oferă drept de retur gratuit pentru clienții care ne notifică intenția lor în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea coletului. În urma solicitării primite de la Client, Editura Șapte va transmite detaliat Clientului cum să trimită produsul prin Curier, costul expedierii fiind suportat de către Client, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34 din 2014.

Și în cazul comenzilor cu livrare internațională, costurile de retur cad în sarcina clientului. Produsele se pot returna prin orice firmă de curierat care asigura livrarea coletului de retur la depozitul Vânzătorului. În caz de retragere din contract, Clientul aflat în străinătate este obligat să restituie produsele achiziționate în termen de maximum 30 zile de la data notificării Vânzătorului.

 

13.1.1 Modalități și termene de returnare a produselor

Clientul se obliga să notifice Editura Șapte intenția sa de a returna produsele achiziționate, folosind Formularul de retur accesibil aici, în termen de maxim 14 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, Editura Șapte poate refuza coletul.

Informațiile necesare care trebuie furnizate Editura Șapte pentru trimiterea curierului sunt următoarele:

 • numărul Facturii;
 • produsul sau produsele returnate;
 • modalitatea de expediere dorită (prin preluare de la domiciliul/sediul Clientului sau prin depunere personală de către Client la EasyBox).

La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a clientului, Editura Șapte confirmă acceptarea acestuia. Costurile de transport ale coletului returnat sunt suportate de către Client, conform prevederilor legale.

Rambursarea sumelor corespunzătoare comenzii returnate sau anulate, prin virament în cont bancar, poate dura până la 14 de zile calendaristice. Voucherul de cumpărături este emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data livrării coletului către Editura Șapte.

 

13.1.2. Condiții de returnare a produselor

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factură, certificat de garanție etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și a defectelor deja semnalate de Client în corespondența cu Editura Șapte).

În conformitate cu legea în vigoare, Editura Șapte își rezerva dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada (perisabile) ori deteriora rapid. Pe fiecare pagină de produs exista informația privind posibilitatea de retur. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

În cazul în care o comandă la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, Clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată și nedesigilată. Condițiile campaniilor promoționale se pot citi la punctul 12. Campaniile Promoționale și, mai specific, punctul 12.4 Campanii cu produs cadou.

Cărțile nu trebuie să aibă colțurile îndoite, cotorul deteriorat, pete sau însemnări pe coperta sau pe pagini.

Produsele digitale (ebooks) fac excepție de la condițiile obișnuite de retur, întrucât sunt considerate servicii de către legislația în vigoare și nu pot fi returnate.

 

13.1.3 Retur DOA (Dead on arrival)

În eventualitatea în care produsul achiziționat este nefuncțional sau prezintă vicii de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un produs funcțional, cu condiția notificării în scris în termen de 48 de ore de la primirea produsului.

 

13.1.4 Termene de returnare a banilor

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți produselor returnate și costul transportului achitat inițial în interval de 14 de zile calendaristice de la data la care Editura Șapte este informată de către Client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

După validarea returului, clientul poate primi, la alegere, contravaloarea produselor sub forma unui cupon valoric (Voucher) pe care îl va putea folosi în termen de 1 an de la data emiterii sale. După această dată cuponul își pierde valabilitatea.

 

13.2 Dreptul de retragere

În conformitate cu Ordonanța de Urgență Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Clientul are următoarele drepturi și obligații referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanță:

Clientul are dreptul ca, înainte de expirarea perioadei de retragere, să se retragă din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele de expediere a coletului de retur, prevăzute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

Clientul are dreptul să returneze doar acele produse care sunt în aceeași stare în care au fost livrate (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care le-au însoțit).

Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

Editura Șapte va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile calandaristice de la data informării făcute de către Client către Editura Șapte în ceea ce privește decizia de retragere din contract.

Editura Șapte va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
 • furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
 • furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care Vânzătorul nu le poate controla;
 • contractele în cazul cărora Clientul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgențe de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite,
 • Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
 • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

Aceste limitări se aplică conform OUG 34/2014 art. 16.

 

13.3 Exercitarea dreptului de retragere

În cazul în care Clientul solicita retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comandă este achitată, Editura Șapte se obligă să returneze suma în maxim 14 de zile calendaristice de la data informării de către Client în ceea ce privește decizia sa de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

 • pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plată, în termen de maxim 14 de zile calendaristice;
 • pentru Comenzile achitate prin ramburs -> prin virament bancar, în termen de maxim 14 de zile calendaristice.

Clientul va informa Editura Șapte în ceea ce privește intenția sa de retragere din contract prin completarea Formularului de returnare produs din contul de client, accesibil aici.

 

14. Furnizorii

Furnizorii Editurii Șapte garantează în privința deținerii tuturor drepturilor de autor și de difuzare pe teritoriul României, a calității produselor, a autenticității mărcilor. Editura Șapte are acceptul legal al furnizorilor săi de a publica pe site pasaje din cărți și fragmente muzicale/filme de promovare a cărților pe care le vinde.

 

15. Forță majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parțială) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. Dacă în termen de 15 zile calendaristice evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese. Forță majoră va fi probată conform legii.

 

16. Soluționarea litigiilor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice litigiuapărut între Editura Șapte și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele românești competente de la sediul Vânzătorului.

Clientul poate găsi mai multe informații și căi legale de a-și apăra drepturile accesând următoarele linkuri:

 

17. Fraudă

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expira după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului EdituraSapte.ro își rezervă dreptul

 • de a suspenda conturile astfel create,
 • de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs și
 • de a anula conturile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților Editurii Șapte, alterarea conținutului sitului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor Editurii Șapte, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

 

18. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă Editurii Șapte și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publică, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe sit, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

Competent Consulting srl își rezervă dreptul de a modifica oricând termenii și condițiile de față, fără vreo notificare prealabilă. Modificările vor fi afișate pe această pagina și vor avea efect imediat. Utilizarea sitului după efectuarea oricăror modificări înseamnă acceptarea implicită a acestora de către Client.

 

 

Versiunea 2.0 – 23 octombrie 2023.

 

10%

reducere, special pentru tine 🎁

Înscrie-te la Newsletter pentru a primi reducerea ta exclusivă și te ținem la curent cu cele mai noi produse și oferte!

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.

Coșul tău0
Coșul este gol!
Continuă cumpărăturile
0